« Carta al director en El País | Página principal | Entrevista televisiva »

Reseña sobre el Panfleto

Esta reseña ha aparecido publicada recientemente en el Boletín de ENCIGA (Asociación dos Ensinantes de Ciencias de Galicia). Aunque está escrita en gallego, creo que se puede entender perfectamente. Espero vuestros comentarios.


LIBROS
Panfleto Antipedagógico, de Ricardo Moreno Castillo. Editorial Leqtor.
José Manuel Facal Díaz.

As veces un ve casi os seus pensamentos escritos por outra man.
Josep P. All, Autobiografía

Poucas veces tivemos un libro tan abertamente claro á vez que polémico. Cada un dos capítulos, con excepción dun par tamén moi interesantes ao final, arrostra sen piedade os tópicos habituais das nosas leis educativas e os resultados das mesmas. Nunha palabra, o profesor Moreno está farto da sangrante palabrería institucional e nese sentido apóiolle: vin como os fillos das persoas con menores recursos teñen peor ensino da debida en nome dunha inxusta e reaccionaria comprehensividad. Pero vaiamos por partes.

No primeiro capítulo ataca, ao meu xuízo indiscriminadamente pero con certa lóxica, a falacia da suposta contradición memoria destrezas ou contido formación, argumentando sabiamente que é imposible conseguir destrezas sen a máis mínima memoria, pero ao tempo tampouco insiste suficientemente nos despropósitos da antiga sobrecarga dos programas educativos.
Repasa tamén a idea da motivación, actual deus entre deuses educativos, e colócaa no seu xusto lugar: unha cousa é tratar de facer un ensino apaixonante e outra moi diferente sentar as bases de que calquera alumno ou pai ou profesor poida apelar a que o alumnado non está motivado como xustificación da ausencia de esforzo. A motivación vén, moitas veces, do propio esforzo persoal.
O seu seguinte cabalo de batalla, excelente, é o suposto ensino para a igualdade. Ten razón en que o subir o nivel de esixencia nas aulas non só non atenta contra a igualdade senón que a favorece, tendo en conta que aqueles alumnos provenientes de familias podentes van ter apoio estuden ou non, mentres que as non podentes só poden ir adiante se do colexio os alumnos saen ben preparados, ou o que é o mesmo, se teñen igualdade de oportunidades. Noutras palabras, o peor sistema imaginable sería deixar aos señoritos ao mesmo nivel educativo que os pobres, porque se estes teñen un baixo nivel de instrución constituirán sen dúbida man de obra barata e pouco reivindicativa dos seus dereitos. Xusto o sistema que agora temos.
Un tema especialmente controvertido é o da obligatoriedad do ensino. Razoa que non é obligatorio en absoluto o estudar, e tampouco o é no fondo o respectar aos compañeiros que desexan facelo, nin aos profesores que ensinan. A dicotomía Liberdade de Estudar fronte a Educación Obrigatoria fainos tomar decisións importantes: se se ha de estudar, hai que sacrificar a liberdade e obrigar a facelo, e se se deixa ao libre albedrío, deixaremos de ser iguais no sentido de que todos podemos estudar pero cada persoa tomará a súa propia decisión. O manter a obligatoriedad do estudo pero ao tempo a liberdade de decidir se se estuda é un sinsentido estúpido.
En diferente apartado sitúase o fracaso escolar. Non deixa de ser certo que o Sistema Sanitario só pode curar a aqueles que seguen as instrucións do médico. Ninguén falaría de “fracaso sanitario” se os pacientes desprezan o tratamento proposto polo médico e por elo non se curan. O mesmo non sucede co Sistema Educativo: algúns alumnos non seguen certas instrucións, non aprenden nada porque non queren e diso séguese o “fracaso do sistema educativo”. Realmente delirante. Pode argumentarse que non tratamos con persoas responsables senón con alumnos, pero ese argumento perde o seu valor por dúas razóns. A primeira porque ata os nenos poden entender que deben seguir certas instrucións e estudar en lugar de perder o tempo e isto é moi importante e independiente da súa intelixencia. A segunda, algo máis sutil, porque o feito de que alguén non estude, tendo en conta de que se está nunha clase con outros alumnos, implica en xeral a perda do dereito ao estudo daqueles que si queren facelo, e ese dereito debe ter protección absoluta. O auténtico fracaso é sen dúbida esta perda.
Mención aparte merece a Formación do Profesorado. É posible que o autor esaxere un pouco, pero en algo creo que todos estaremos de acordo: é máis formativo para o profesorado escribir un libro que un cursillo de 100 horas de galego, didáctica ou laboratorio, sempre sobre o suposto de que en todas esas horas esteamos espertos e atentos e case independientemente de cómo sexa o libro. En outro orden de cousas, o feito de que aínda non se considere como formación o aprobar asignaturas universitarias por separado e si o sexan os congresos de ENCIGA parecería risible de non ser patético. E iso non vai en contra dos útiles e para min moi estimados congresos, senón que simplemente a valoración é desproporcionada. Por outra banda, actualmente dan 5 puntos no concurso de traslados por ser doutor na titulación alegada para o ingreso no corpo, e 3 por ser doutor noutras licenciaturas, cando debería ser ao revés se queremos que o profesorado siga estudando. Pero ambas valoracións palidecen cando se comparan cos 4 puntos obtidos en 400 horas de cursillos, gran parte delas eufemísticamente chamadas “horas non presenciais”. O que realmente resúltame incomprensible é que os profesores admitamos tamaña inxustiza e desprecemos o traballo dos nosos propios compañeiros que se esforzan en facer unha tese doctoral ou en escribir libros… para ter menos puntuación que outros que facemos cursillos ou son xefes de seminario. Quizais sexa un bo momento para preocuparse algo menos polas inxustizas dos inmigrantes e máis por aquilo no que si podemos intervir de verdade. Contade comigo.
Todo o libro está salpicado dos clásicos tópicos. Mención aparte merece o Capítulo 10, “Expertos, orientadores, asesores e pedagogos”. Non o perdan. Unha perla nada máis: entre as diversas razóns dos fallos da LOGSE aparece que “os profesores non se adaptaron á Lei”. Isto é algo parecido a unhas declaracións de Fenómenos Para Anormales, e desde un punto de vista científico carece de sentido porque, ¿como se demostra? Explícome. Imaxinen que digo que a Reforma fracasa porque os profesores non dan os contidos legais. Obviamente é un dato comprobable. Pero se dixese que fracasou porque non lles gustaban aos profesores os contidos (aínda que por suposto os impartiron) a cuestión deixa de ser comprobable, porque ninguén pode probar se me gustan ou non. O eufemismo da “non adaptación” recorda a certos chamáns: se rezas o suficiente, salvaraste; se non morrerás. Tampouco ten posibilidade de ser rebatida.
Os últimos capítulos do libro tratan sobre a necesidade da Filosofía e o innecesario da Relixión na escola, tamén moi interesantes.
Quizais se botan de menos máis solucións das propostas. ¿Por que non seguir educando fora do centro, poñamos por caso nun taller mecánico pero estando o alumno controlado polo profesorado? O razoable non sería poñer a persoas de 14 anos na rúa a mercé do mercado, pero vixiado o proceso educativo polo centro, nada malo parece haber en que un alumno que despreza estudar ollo, non que non poida lábrese unha profesión, a condición de que puidese volver estudar cando quixese. Outra idea posible sería o que na Declaración de Facenda houbese un apartado de devolución para aqueles alumnos que aproben todo: se queremos en serio que os pais participen sería o mellor remedio.
En esencia, un libro moi recomendable e do que polo menos eu espero unha continuación. É hora de espertar do doce soño logsístico para entrar no cru ambiente logístico da dura realidade

TrackBack

TrackBack URL para este entrada:
http://www.leqtor.com/movabletype/mt-tb.cgi/68

Comentarios

Ricardo, no sé si estás siguiendo el debate sobre tu libro en diversos blogs. Rafael Robles es el último, le dedica una sección específica. Abre los hilos de los capítulos que quedan, que son interesantes para debatir aunque no compartamos puntos de vista

http://www.elpais.com/articulo/educacion/interinos/podran/cambiar/informe/pruebas/oposicion/elpepusocedu/20070226elpepiedu_8/Tes

Siento el off-topic,pero el autor del ¨panfleto¨ quizá podría tratar de elevar la voz contra esta aberración de colocar interinos sin mediar oposición...


Laura:
He mirado el blog de Rafael Robles y no parece que haya mucho nivel de argumentación. También se nota que los de la secta se encuentran muy a la defensiva hoy en día. La gente ya no está para sutilezas cuando la casa se les está cayendo encima.

He entendido, creo, de anteriores intervenciones, que eres estudiante, supongo de pedagogía. Tu intervención aquí muestra que tienes verdadera interés por los temas y por esa energía pienso que estás destinada a aportar mucho.

Diles a tus profesores que te dejen asistir a sus clases, o a unas que ellos recomienden si no tienen sus propias clases (que sería lo normal), y dinos lo que ves. A lo mejor consiguen un ambiente de buen rollo pero ¿cuáles son los objetivos? Si utilizan los métodos que proclaman, esos objetivos no serán el aprendizaje sino la convivencia y los procesos y valores - cosas no medibles, y probablemente no conseguidas tampoco, que esconden la falta de resultados. ¿Pero quién, aparte de ellos, tiene esos objetivos? Los padres, no, desde luego. Y los niños en privado tampoco, creo. En el fondo, si aguantan la escuela es porque quieren aprender y sacar un título, no para pasar el rato lo mejor posible. Para eso siempre estarán mejor en casa con la tele y el Play Station o en la calle con los amigos o jugando al fútbol. En mi propia empresa sé que la gente que lo pasa bien pero aprenden poco no vuelven el próximo año si depende de ellos.

Robert
Sí que es cierto que hay poco nivel de argumentación, sólo lo cito porque se reabre el debate. No soy estudiante, soy profesora , llevo seis años en esto, he dado clases en la ESO y Garantía Social, así que sí puedo hablar de convivencia y de resultados. La pedagogía me interesa, como debería hacer a todos los que visitan esta página y no desdeñarla aunque haya gente que hable por hablar, pero no soy licenciada en pedagogía (ni maestra).

Los valores deben ser también un objetivo, además del temario oficial, sin duda, porque además se pueden trabajar a la vez. Es la única vía con alumnos desmotivados (los míos).

Llamas secta a los contrarios al panfleto pero también se puede decir lo mismo de los que escriben así. Veo mucho resentimiento, mucho quejarse de que nada funciona y pocas ideas (tú has propuesto lo de las tarjetas, es cierto, pero así no se resuelve todo). Cuando alguien trata de aportar todos le dicen sin más que no tiene ni idea, que ya se ah probado todo y que los alumnos son un desastre. El nivel de insultos sube sin parar en los dos lados, cosa que no me parece normal siendo todos docentes

Para Laura:

No conozco el blog al cual aludes, la verdad es ando bastante ocupado(y supongo que debería dedicarle más tiempo a mi propio blog). En cuanto a lo que propones, se lo haré saber a la editorial, yo de estas cosas controlo poco.
En cuanto a tu segunda intervención, discrepo de ti. Creo que los pedagogos tienen un comportamiento sectario (esto está muy bien argumentado en "La secta pedagógica" de Mercedes Ruiz) y los que denunciamos este comportamiento (equivocadamente o no) no somos necesariamente sectarios (yo, personalmente, soy un francotirador.) Del mismo modo que los que criticamos los manejos de la Iglesia Católica y la enseñanza de la religión en la escuela no somos una iglesia de signo contrario, sencillamente no formamos ninguna iglesia.

Para Opositor Anónimo:

Tienes razón en lo que denuncias, es una vergüenza, pero desgraciadamente mi voz no llega demasiado lejos. Te aconsejaría que redactaras un escrito razonando tu postura y lo hagas llegar a través de la red a todos tus conocidos y lo pongas en todos los blogs que toquen el tema de la educación.

Laura:

¿Qué ideas has experimentado tú que hayas visto que medio funcionan?
¿Has propuesto contenidos nuevos ,distintos de los oficiales?
¿Has probado metodologías más activas?
¿Hay alguna estrategia con los objetores en que se hayan integrado?
Me gustaría conocerlas para experimentarlas si son realistas.

Mañana, día de Andalucía, nueva realidad nacional, según los políticos, que han aprobado el estatuto, en referendum, con una minoritaria participación,(1 de cada 3).
En realidad, todos sabemos que Andalucía, es una comunidad autónoma, y que la realidad nacional, se llama España, por mal que les siente, a algunos catalanes, vascos, gallegos, o andaluces.
No veo necesidad, de seguir a los radicales, en su intento por dividir la nación española en nacionalidades. Fíjense que hasta Ibarra, presidente de Extremadura, declara inconstitucional, el estatuto de su amigo Chaves, por un asunto de aguas...
Por las aguas, Murcia y Castilla la Mancha, también tienen sus más y sus menos...
De qué se trata, de dividir, enfrentar, para romper, como la ex-Yugoslavia...
Cuando en el 81, trabajaba en Cataluña, una compañera docente, me dijo claramente que yo era extranjero, sus palabras textuales, "como si estuviera en Polonia", me sonreí, y ni puñetero caso.
Los alumnos eran hijos de clase obrera, inmigrantes andaluces, extremeños, murcianos, castellano-manchegos, que al preguntarles por su nombre, tenían el deje del sur, que habían mamado en sus casas. Se enseñaba en español claro, puesto que Cataluña, como de todos es sabido, formaba parte de España. Ahora, se enseña en catalán, con agravios para los castellano-parlantes, y lo peor, es que los políticos, que han utilizado la educación, como instrumento a su servicio, siguen erre que erre...,pues conmigo que no cuenten, por mucho golpe de decreto, muchos no obedecemos, objetamos, igual que los alumnos, cuando no nos convencen determinadas imposiciones...

Laura:
Dices que tus alumnos están desmotivados. Los alumnos motivados no existen o suponen un porcentaje ínfimo. La idea logsiana de la motivación a gran escala fomentando el interés intrínseco de las materias ha resultado ser imposible, absurda. Ese es el gran desastre de la psicopedagogía.

El secreto de la motivación está en el éxito. Cuando los alumnos ven que aprenden, les gusta la clase y ya están motivados. Lo único que hay que hacer es hacer que aprendan. Y para eso están las tarjetas. Enseñales cualquier cosa; da igual. Empezará a gustarles tu clase. Pero hazlo con esmero, de la manera que ya tenemos muy ensayada, que publiqué a principios del mes. Si dudas a la hora de construir unas fichas apropiadas, te podré dar ideas según la materia y nivel.

Creo que llevas razón sobre lo de que deberíamos dejar de llamar secta a los que siguen la línea oficial. Esta denominación tuvo su justificación como una reacción frustrada y furiosa del muchos profesores que amaban su profesión al verse obligados a aplicar sistemas educativos irrealizables que conducían a unas clases mediocres, donde no se podía conseguir ninguna satisfacción en el trabajo. Cualquier profesor que quisiera que sus alumnos aprendieran, y aprendieran mucho, se encontraba "cautivo y desarmado", atrapado entre la autoridad política y la autoridad académica.

En el último año creo que la balanza se ha empezado a inclinar hacia el otro lado. Alimentado por una larga serie de publicaciones y artículos, y particularmente por el Panfleto, hay un clamor en contra de la metodología psicopedagógica, y este clamor se basa en razonamientos que muchísimos profesores reconocen como verdaderos. Ya no se les puede hacer callar con insultos (inepto, carca, franquista, reaccionario…) o arrogándose una supuesta superioridad moral.

No pareces estar a favor del Panfleto, pero reconoces la existencia de los problemas que en él se denuncian. Hay que empezar a construir una nueva enseñanza, y para ello habrá que contar con todo el mundo. Yo afirmo que todas las clases se pueden convertir en: satisfactorias - buenas - fantásticas, y esto puede hacerse en un plazo de tiempo relativamente corto. ¿Has probado lo de las tarjetas? Como tú dices, no es la solución. Pero si quieres construir una casa, para empezar necesitarás ladrillos. Ya llegarán las vigas y el cemento.

"Lo único que hay que hacer es hacer que aprendan. Y para eso están las tarjetas. Enseñales cualquier cosa; da igual."

¿Eso va en serio?

Diego:
¿Lo dudas? Ya me conoces

Hola,

Curiosa, contundente y renovada manera de denunciar el patetismo en el ejercicio de la docencia:
http://www.escandalopedagogico.com

Saludos

Hola a todos:

He estado un tiempo ausente del debate porque he disfrutado de unas vacaciones pagadas en la Laponia rusa, a sólo unos kilómetros de Finlandia, modelo egregio de sistema educativo. ¡Qué lástima, tan cerca y tan lejos!.

De todas maneras os cuento lo que he visto, os juro que esto pasa ALLÍ:

- En algunos centros de secundaria hay profesores del mismo nivel y de la misma materia que dan temarios sensiblemente distintos y no pueden ponerse de acuerdo para poner a los alumnos los mismos exámenes, ni siquiera en las pruebas extraordinarias. Además un profesor aprueba a casi todos los alumnos y el otro suspende a la mayoría. La dirección del centro desea suerte a los alumnos y a los padres (por lo que les toca) en el sorteo.

- En otros centros hay profesores que hacen un examen y tardan más de un mes en corregirlos, otros no se lo enseñan nunca a los alumnos y hubo uno ¡creedme! que castigó a los alumnos poniéndoles un examen. El colmo fue una profesora que hizo un segundo examen sin haber dado la nota del primero a los alumnos. ¡Estos Lapones, tiene cojones!.

- No es raro que los alumnos tengan que copiar muchas (a veces cientos) veces un texto cuya traducción sería algo así como “No molestaré en clase” o “Traeré los ejercicios hechos”.

Claro, esto tiene una explicación, la Ley Educativa es penosa y hay unos 25 alumnos por clase. Otro día os puedo contar más detalles de este pueblo tan curioso. Ahora voy a deshacer la maleta.

RM:
Intento hacer las clases de otra manera sí. Por ejemplo: para dar los contenidos básicos de lengua, como tengo niveles muy diferentes, trabajo por dossiers. Cada uno tiene el suyo, con ejercicios diferentes. La mayoría de las explicaciones están en los enunciados y yo me paso a resolver dudas, reduzco el tiempo de explicación "rollo" en grupo al mínimo para no perder toda la hora manteniendo el orden. Cada uno avanza a su nivel y como tienen ejercicios asequibles se animan y hacen mucho más que en sus antiguas clases. Incluso les dejo "dejar" algún ejercicio en blanco, eso les encanta, esocgen ellos y ya me las apaño para que los mismos contenidos aparezcan después.

El resto de sesiones son actividades de grupo: textos divertidos (o lo intento), dinámicas de educación en valores y contenidos de actualidad. Leemos noticias impactantes del periódico o de revistas (Muy Interesante les suele gustar), a veces las traen ellos. Hemos trabajado la entrevista de trabajo, con posibles preguntas, para incidir en la necesidad de tener un registro de vocabulario adecuado a la situación (en vez de dárselo como tema téorico). Como ejemplos de tipo de texto trabajamos la ley de menor, canciones actuales para los recursos literarios y algo que "toca" de literatura de verdad. Claro que a veces se ponen insoportables y todo lo que os imagináis, pero hay sesiones muy divertidas para todos y SI doy el temario oficial (aunque no sólo eso), simplemente lo doy de otra manera. Podríamos intercambiar recursos útiles, este blog será más productivo que la simple queja global contra el sistema que impera.

Robert: ya te dije que lo de las tarjetas puede ser buena idea para algunos contenidos, es como un juego y eso siempre les gusta.

Claro que hay pocos alumnos motivados, en mi clase ninguno o casi ninguno. Por eso hemos de intentar hacerles aumentar un grado su motivación, de 0 a 1 ya es mucho porque los efectos se acumulan año tras año.

Laura
Me parece que tienes muchas y buenas ideas y que tus alumnos tienen suerte de tenerte como profesora. Si todos los profesores fueran como tú yo no estaría aquí escribiendo en este blog.

Pero lo que me preocupa es la situación global. ¿La mayoría de los profesores hacen estos esfuerzos? Dossiers individuales, constantemente bucando cosas para interesar a los alumnos, pensando en su futuro profesional.... Está claro que no. Incluso muchos de los que lo intentan al principio lo dejan después de unos años, viendo que el ingente esfuerzo necesario no está en proporción con los escuetos logros académicos. Se adaptan a un programa que les ha funcionado más o menos, y aquí estamos. A estudiar o suspender.

Y yo no les culpo, puesto que no son investigadores pedagógicos ni tienen ambiciones especiales. Como cualquier trabajador, simplemente quieren cumplir profesionalmente con sus horas de trabajo e ir a casa a vivir la vida.

Y los que lo pagan son los niños y jóvenes; y sus padres, que pasan sus noches y fines de semana intentando que sus hijos aprendan todo lo que no han podido aprender en clase. Y fracasando, lógicamente, porque no son profesionales, y si los profesionales no han podido conseguir que aprendan por las mañanas cuando todo el mundo está fresco, ¿como lo van a conseguir unos padres sin experiencia ni conocimientos, por la tarde cuando todos estamos cansados y necesitamos relajarnos y descansar para el día siguiente?


Felicito a Ricardo,
Y ánimo a todos los que creen que merecemos un sistema educativo infinitamente mejor. Las toneladas de prejuicios e insensatez vertidas en los últimos quince
años es tal que es difícil creer que la situación pueda revertirse. El blog que os remito intenta contribuir modestamente a ese cambio de situación. Os animo a visitarlo.

http://antesdelascenizas.blogspot.com/

Para Angelus:

Gracias por tu intervención. Muy bueno el blog. Un saludo

Opositor anónimo escribió: "Siento el off-topic,pero el autor del ¨panfleto¨ quizá podría tratar de elevar la voz contra esta aberración de colocar interinos sin mediar oposición..."

Como empresario me he acostumbrado a que, en temas de empleo, lo que se da no se quita. Uno se acostumbra a conceder puestos de trabajo, aumentos y promociones con cuentagotas porque no hay vuelta atrás. Y lo entiendo, puesto que la gente monta su vida en torno a su trabajo y es muy duro, ya con hijos e hipoteca, tener que perder el empleo o descender de categoría. La vida debe ser un camino lento y constante hacia mejor, siempre que pueda ser.

Si los trabajadores han tenido la suerte de colocarse, debido a la mala organización, o ansias de ahorro del gobierno, no es de derecho quitárselo. Entiendo la frustración de los opositores que posiblemente saben mucho más que los interinos, pero los interinos sufrirán aún más si pierden sus puestos. Y apuesto que no son peores profesores en general.

Educación e inteligencia emocional
Tomás Díez Perales - Aguilar de Tera, Zamora - 13/03/2007

Existe en nuestra sociedad la opinión bastante difundida de que la calidad de la educación y de los futuros ciudadanos está sujeta, en gran parte, a la educación recibida en la familia sin excluir las influencias de otros factores como la enseñanza, el entorno y los factores genéticos. Pero estudios científicos recientes -no infalibles- manifiestan que la influencia positiva o negativa de la familia en la educación y futuro de los hijos no es tan importante, si las relaciones familiares son normales. Mis experiencias personales, como padre, como profesor y formador, me han confirmado que lo fundamental en la educación es establecer y mantener una buena relación entre educador y educando.

Los padres, en general, están mejor preparados hoy que en tiempos pasados -tienen los hijos más tarde, son, en general, hijos deseados, están mejor informados- de ahí que se sienten más responsables. Esta responsabilidad y la información, abundante pero no siempre "crítica", conducen a veces a los padres a un estado de inseguridad, a un temor exagerado de cometer errores. Por ello tratan de evitar todo riesgo y exigen de sus hijos el mismo comportamiento.

Pero el desarrollo sano comporta experimentar, probar y dejar probar, guiar y alentar, arriesgar la comisión de errores y aprender luego de los mismos, tratar siempre de mejorar sin exigir la perfección ni de uno mismo ni de los educandos. Tratar de ser coherentes, actuando según las propias convicciones, exigiendo de los menores un comportamiento también coherente, adecuado a su edad y desarrollo. La inseguridad y la incoherencia de los padres la perciben fácilmente los hijos, quienes a menudo tratan de explotarlas, en detrimento de la relación entre ambas partes y muchas veces ocasionando una pérdida de autoridad. No duden en aplicar medidas correctoras con sus hijos, cuando lo crean oportuno, y manifiesten adecuadamente sus emociones al hacerlo, pues las emociones hacen posible la comunicación auténtica y si las ocultamos o las reprimimos, distorsionamos la comunicación y la relación. Sin ellas no es posible la educación y una vida social armónica. La educación sin carga emocional transmite mensajes abstractos a los que el educando no es asequible, porque se siente tratado como un objeto. La credibilidad de una persona se pone en duda cuando falta la carga emocional.

Demos al educando y a nosotros mismos la posibilidad de desarrollar su y nuestra inteligencia emocional para ser ciudadanos responsables y contentos.

El País

saludos, me parece que lo que trata de decir y establecer en medio de la ensenanza y el aprendizaje, es algo muy importante hoy dia.El ser humano en general no quiere aprender de sus errores, ya que establece esos hechos como un fracaso,cosa de la cual no escapa el docente,el fracaso del estudiante es un fracaso de todos ( padres,familiares, maestros, amigos y entorno) solo buscamos los errores en el estudiante y vemos los fracasos de estos, los jusgamos como malos, regulares, buenos y excelentes. Todos en algun momento han desarrollado un trabajo, en menor o mayor empeno,eso no lo valoramos ni cuantificamos, solo vemos valores cualitativos. Uno de los factores, pienso es la confianza que pueda tener el estudiante en su profesor, disposicion y conviccion que tenga este para con el alumno.El profesor mas que un docente debe ser un amigo y ejemplo a seguir, sin que esto interfiera en la preparacion y en los niveles de exigencia.No he leido el libro, voy a tratar de coseguirlo, soy de Venezuela.

NICOLA LOCOCO
FILÓSOFO

De cómo pegar a los niños (por su bien)
Como quiera que nuestra sociedad resista a la demagogia política, permitiendo el castigo físico de los niños a manos de sus padres, se me antoja deficiente que la autoridad no haya regulado tan delicado derecho sin establecer siquiera la cabal obligación que comporta el seguir un método al ejecutar el mismo, pues no es de recibo que suceda que haya niños que reciban buenos cachetes mientras otros, desdichados, deban conformarse con una torta mal dada.

Como bien saben los etólogos, pegar a los propios hijos en el cálido hogar es una de nuestras señas de identidad en cuanto especie respecto al resto de primates que a diferencia prefieren cebarse en prole ajena, toda vez que el homo sapiens evolucionó y comprendió que pegar al hijo del vecino podría enfrentarle al vecino mismo, y con ello poner en riesgo la convivencia y la paz social. Así, se optó por no pegar a nadie, salvo a los propios hijos, demarcación cívica que sirve para distinguir el maltrato del castigo. Los antropólogos subrayan que esta costumbre se debe más a una pauta de conducta aprendida que a un instinto natural, como prueban la infinidad de culturas primitivas que aún se localizan por Micronesia y Amazonia, donde los niños viven, se educan y desarrollan sin el menor atisbo de violencia... pero luego así salen ellos, y sus sociedades a las que bien hacemos en llamar «salvajes y atrasadas». En consecuencia, hace tiempo que desde los distintos ámbitos se clama por una urgente intervención de la UNESCO para proteger este legado de la civilización y para que se vele por la buena transmisión a las futuras generaciones de tan ancestral tradición que nos ha forjado como humanos, cual es, la de pegar a los niños durante su infancia.

Pero por razones que escapan a mi entendimiento, en apenas cuatro lustros, los acomplejados adultos hemos perdido toda capacidad -¡quién sabe si las ganas!- de reprender los malos comportamientos juveniles con ánimo de enderezarlos. Así, ha desaparecido todo castigo físico: del capataz hacia el aprendiz, del oficial hacia el recluta, del maestro hacia el alumno... y, en consecuencia, hoy es el día en que asistimos perplejos a enlaces donde entre ambos cónyuges no han recibido una sola «pastilla de Espabilina», corriéndose con ello el antedicho riesgo de ver interrumpida la tarea comunicativa que trasmite la herencia cultural de la especie, pues difícilmente estarán en disposición de legar a sus hijos la vital experiencia del castigo físico quienes previamente se han visto privados de ella por negligencia de sus progenitores. ¿Qué será de esos niños? Los pobres crecerán entre carantoñas, mimos y caricias sin que nadie se atreva nunca a propinarles un azote.

Y es que no son pocos los psicólogos y pedagogos que en privado reconocen el castigo físico entre las necesidades a cubrir por los padres en la infancia, dados los beneficios psicosomáticos, cívico-morales y espirituales que de su correcta aplicación se siguen para el educando: Aunque no lo parezca, el niño reclama de continuo una especial atención a este respecto, de ahí que no pare e insista hasta que se le castigue y reprenda. El niño pide a gritos que se le pegue, pues de las collejas recibidas, a falta de un buen entendimiento lógico-lingüístico, es de donde colige su escala de valores y aprende a conducirse en la vida, que no otra cosa es educar. La abundante casuística demuestra que los niños malcriados entre continuos mimos y caricias son los primeros en apasionarse por los juegos de guerra y en adquirir patrones violentos fuera de casa, buscando en la calle lo que les falta en el hogar entregándose con desenfreno al atractivo gamberrismo urbano, al jerárquico pandillaje o a la moda del activismo antisistema, pues como dice el refrán, «en casa de cristal, se arrojan piedras...»; por consiguiente, los paternales cachetes dados con cariño, amor y psicopedagogía previenen estas tendencias. La correcta aplicación de las distintas técnicas ayudan al niño a comprender su propio cuerpo, los azotes en el culo, las tortas en la cara, pellizcos en el brazo... Técnicas que ponen a prueba, potencian y estimulan su sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y su circulación sanguínea. Por si fuera poco, pegar al propio hijo afianza como ningún otro acto la filiación y el parentesco, pues si bien cualquiera puede curarlo, alimentarlo e instruirlo, nadie salvo los padres pueden pegarle, y eso el niño lo agradece en su fuero interno, aunque sus lágrimas y berridos aparenten lo contrario. Cuando el niño recibe un buen tortazo, íntimamente traduce el gesto en «¡Este es mi papá!». Otra cosa es si quien le pega es el fontanero, el cura o el profesor. Entonces, ¡el niño se puede traumatizar!

Así las cosas, urge que el Ministerio del Interior o Instituciones Penitenciarias conformen un protocolo que explique a los padres inexpertos cómo deben pegar a los niños por su bien. A mi juicio, este manual habría de versar sobre el dónde, cuándo y cómo se han de aplicar los distintos castigos físicos, dando cuenta con todo lujo de detalles de las distintas técnicas según sea la fuerza, el impulso, posición, localización y cuantos datos incidan para que se pueda distinguir no ya entre un azote y un puñetazo o patada, sino también la enriquecedora diversidad que tercia entre el sopapo, la torta, el cachete y la bofetada. Si me lo permiten, les resumo en una gráfica, donde x es la edad e y el número de golpes e intensidad, el posible contenido de esta guía práctica para pegar a los niños por su bien:

En una primera fase, que va desde recién nacido hasta los 3 añitos, se observa que en los 12 primeros meses del bebé el castigo físico brilla por su ausencia, dada su ineficacia en un cuerpo que no está capacitado para comprenderlo; con todo, una acción verbal contundente acompañada de un zarandeo podría ser un buen comienzo. Una vez cumplido este período de gracia, pueden empezársele a dar sus primeros azotitos, que entre el pañal y la impresión de la palmadita que le dieron al nacer apenas sirven para asustar, pero por algo se ha de empezar. De los 18 meses a los tres años es un buen periodo para incrementar la intensidad y frecuencia de los azotes, e introducir los típicos y saludables pellizcos.

La segunda fase se inicia con los tres años y se prolonga hasta los 6, etapa ideal para tirarles de las patillas, cogerles por la oreja y, por qué no, darles a conocer el guantazo, la colleja y el soplamocos. Este trienio debe ser aprovechado por los padres para castigar a menudo a sus hijos, pues aunque el cuerpo de los mismos ya está configurado para recibir golpes de intensidad, por suerte su cerebro, todavía en formación, carece de las sinapsis suficientes como para grabar las escenas en la memoria y evitarle, como a los animales, el sufrimiento; al igual que a ellos los golpes sólo les provoca dolor, el suficiente para corregirlos y disciplinarlos, ayudarles a adquirir buenos hábitos y a rehuir las malas costumbres. En buena lógica, la abundancia del castigo físico entre los 3 y los 6 años redundará en su reducción en fases posteriores, cosa que el niño agradecerá.

Si todo ha ido bien, en una tercera fase, entre los 6 y los 11 años, la intensidad y frecuencia del castigo físico habría de estabilizarse. Para compensar este estancamiento en la ascensión de los correctivos, es bueno aumentar la variedad de los mismos. Es entonces cuando deben aparecer las buenas tortas, los estupendos cachetes, las soberbias bofetadas, e introducir su combinación, como sucede al cruzar la cara, donde se empieza con una torta y se termina con un sopapo. Esta pluralidad de elementos, hace que el castigo físico no sea tedioso y aburrido para el niño, impidiendo con ello que decaiga su atención. La lección, si es divertida, mejor será aprendida.

Por último, tenemos la cuarta fase que va de los 11 años en adelante. En este periodo, el castigo físico hacia el propio hijo cae en declive y en franca decadencia en relación inversamente proporcional al crecimiento de la masa muscular del educando, que le capacita para emitir respuestas coherentes en el contexto dado. Es hacia los 14 años cuando los psicólogos y pedagogos recuerdan a los padres el famoso complejo de Edipo y aconsejan que a los jóvenes se les eduque en el diálogo, el amor al prójimo, el pacifismo, el antimilitarismo y la no violencia.

Esta gráfica, a mi entender describe el sombrero o bombín con el que la respetable sociedad cubre el castigo físico de respeto durante la infancia, pero claro que donde yo percibo un bombín, el Principito de Saint-Exupéry seguro que ve una boa que se ha tragado a un elefante. Pero eso ocurre porque de pequeño nadie le dio dos tortazos bien dados.

Muy bueno, Luis. Un fino sentido del humor. No sé por qué me estoy temiendo que se tratará de una nueva 'copia y pega' de la legendaria fábrica psicopedagógica. Será porque en lugar de proponeer soluciones contrastadas sólo intenta hundir a sus destinatarios aún más con su innegable aureola de superioridad moral. ¿O me equivoco?

En mi opinión, la capacidad de enhebrar idioteces que presenta este LOCOCO, es la demostración palpable de cómo puede acabar un niño al que, de pequeño, no se le ha reprendido convenientemente.

Sacado del foro de la APIA (gracias, Marco Antonio):

«Permitidme tutearos, imbéciles» (por Arturo Pérez-Reverte).

"Cuadrilla de golfos apandadores, unos y otros. Refraneros casticistas analfabetos de la derecha. Demagogos iletrados de la izquierda. Presidente de este Gobierno. Ex presidente del otro. Jefe de la patética oposición. Secretarios generales de partidos nacionales o de partidos autonómicos. Ministros y ex ministros -aquí matizaré ministros y ministras- de Educación y Cultura. Consejeros varios. Etcétera. No quiero que acabe el mes sin mentaros -el tuteo es deliberado- a la madre. Y me refiero a la madre de todos cuantos habéis tenido en vuestras manos infames la enseñanza pública en los últimos veinte o treinta años. De cuantos hacéis posible que este autocomplaciente país de mierda sea un país de más mierda todavía. De vosotros, torpes irresponsables, que extirpasteis de las aulas el latín, el griego, la Historia, la Literatura, la Geografía, el análisis inteligente, la capacidad de leer y por tanto de comprender el mundo, ciencias incluidas. De quienes, por incompetencia y desvergüenza, sois culpables de que España figure entre los paises más incultos de Europa, nuestros jóvenes carezcan de comprensión lectora, los colegios privados se distancien cada vez más de los públicos en calidad de enseñanza, y los alumnos estén por debajo de la media en todas las materias evaluadas.
Pero lo peor no es eso. Lo que me hace hervir la sangre es vuestra arrogante impunidad, vuestra ausencia de autocrítica y vuestra cateta contumacia. Aquí, como de costumbre, nadie asume la culpa de nada. Hace menos de un mes, al publicarse los desoladores datos del informe Pisa 2006, a los meapilas del Pepé les faltó tiempo para echar la culpa de todo a la Logse de Maravall y Solana -que, es cierto, deberían ser ahorcados tras un juicio de Nuremberg cultural-, pasando por alto que durante dos legislaturas, o sea, ocho años de posterior gobierno, el amigo Ansar y sus secuaces se estuvieron tocando literalmente la flor en materia de Educación, destrozando la enseñanza pública en beneficio de la privada y permitiendo, a cambio de pasteleo electoral, que cada cacique de pueblo hiciera su negocio en diecisiete sistemas educativos distintos, ajenos unos a otros, con efectos devastadores en el País Vasco y Cataluña. Y en cuanto al Pesoe que ahora nos conduce a la Arcadia feliz, ahí están las reacciones oficiales, con una consejera de Educación de la Junta de Andalucía, por ejemplo, que tras veinte años de gobierno ininterrumpido en su feudo, donde la cultura roza el subdesarrollo, tiene la desfachatez de cargarle el muerto al “retraso histórico“. O una ministra de Educación, la señora Cabrera, capaz de afirmar impávida que los datos están fuera de contexto, que los alumnos españoles funcionan de maravilla, que “el sistema educativo español no sólo lo hace bien, sino que lo hace muy bien” y que éste no ha fracasado porque “es capaz de responder a los retos que tiene la sociedad”, entre ellos el de que “los jóvenes tienen su propio lenguaje: el chat y el sms”. Con dos cojones.
Pero lo mejor ha sido lo tuyo, presidente -recuérdame que te lo comente la próxima vez que vayas a hacerte una foto a la Real Academia Española-. Deslumbrante, lo juro, eso de que “lo que más determina la educación de cada generación es la educación de sus padres”, aunque tampoco estuvo mal lo de “hemos tenido muchas generaciones en España con un bajo rendimiento educativo, fruto del país que tenemos”. Dicho de otro modo, lumbrera: que después de dos mil años de Hispania grecorromana, de Quintiliano a Miguel Delibes pasando por Cervantes, Quevedo, Galdós, Clarín o Machado, la gente buena, la culta, la preparada, la que por fin va a sacar a España del hoyo, vendrá en los próximos años, al fin, gracias a futuros padres felizmente formados por tus ministros y ministras, tus Loes, tus educaciones para la ciudadanía, tu género y génera, tus pedagogos cantamañanas, tu falta de autoridad en las aulas, tu igualitarismo escolar en la mediocridad y falta de incentivo al esfuerzo, tus universitarios apáticos y tus alumnos de cuatro suspensos y tira p’alante. Pues la culpa de que ahora la cosa ande chunga, la causa de tanto disparate, descoordinación, confusión y agrafía, no la tenéis los políticos culturalmente planos. Niet. La tiene el bajo rendimiento educativo de Ortega y Gasset, Unamuno, Cajal, Menéndez Pidal, Manuel Seco, Julián Marías o Gregorio Salvador, o el de la gente que estudió bajo el franquismo: Juan Marsé, Muñoz Molina, Carmen Iglesias, José Manuel Sánchez Ron, Ignacio Bosque, Margarita Salas, Luis Mateo Díez, Álvaro Pombo, Francisco Rico y algunos otros analfabetos, padres o no, entre los que generacionalmente me incluyo.
Que miedo me dais algunos, rediós. En serio. Cuánto más peligro tiene un imbécil que un malvado."

XLSemanal (23 a 29 de Diciembre de 2007)

La mirada positiva
Artículo de JOSÉ G LADRÓN DE GUEVARA sobre Pisa,los políticos y la educación

http://www.ideal.es/granada/20071210/opinion/mirada-positiva-20071210.html


Opinión de Andrés Mejías sobre el incentivo económico al profesorado andaluz para que aprobemos a más alumnos:

"7.000€ en 4 años = 149€ al mes".

http://crisiseducativa.wordpress.com/2007/12/21/7000e-en-4-anos-149e-al-mes/

"…predigo que con esta medida aumentará más aún el fracaso educativo…"

Se le olvidó decir:¡Y ya me encargaré yo de ello!

Diego:
Como siempre,te planteo un problema práctico,de la ESO real,frente a tu teoría sin argumentos.
Este curso me han dado un grupo de Plástica en 1º de ESO,para completar mi horario de Sociales.
He suspendido casi a un 43%.

Aunque he dado teoría,no les he pedido apenas teoría,para no amargarles la asignatura y para no hacerla muy teoricista y aburrida.
No les he evaluado controles,ni exámenes.
La he enfocado a nivel práctico,creativamente.
Se aprobaba presentando 10 láminas que hemos ido haciendo en el trimestre en clase,semana a semana,aunque estuviesen regulares.
Los suspensos son por no presentarlas.Ni les ha dado la gana hacerlas en clase,ni en casa.
Para los que no las habían hecho en el trimestre,a finales de Noviembre les dije que aprovecharan el puente de la Constitución para terminarlas.
He esperado hasta el último día de la Junta de Evaluación.Pero nada.
Tengo que pasar lista en clase porque ni llevan las láminas,ni materiales para dibujar a clase.
Tengo que ponerles negativos,notas escritas a las familias y partes por no trabajar y no llevar material.
Se aprecia un pasotismo,una dejadez,una desidia,un darles todo igual.
Estamos hablando de láminas prácticas,creativas,fáciles de hacer.
Pero pasan casi la mitad de la clase.La palabra esfuerzo y trabajo,les produce pánico.
Yo lo atribuyo entre otras cosas,a que no se les ha exigido esfuerzo, ni en casa ni en clase, en Primaria.
A mí me parece que suspender con esas exigencias a un 43% es mucho.
Yo soy el culpable de que no quieran dar un palo al agua.
¿Les hago yo las láminas y ellos que pongan el nombre?
¿Los apruebo por la cara para cobrar el complemento económico de la Consejería?
Aconséjame qué debo hacer en la 2ª evaluación para rebajar el fracaso.


Mirarte en el famoso espejo. Tranquilamente.

Diego:
No sé para que se me ocurre hablar contigo en serio ,en vez de hacerle caso a Laura y pasar de tí.
Se vé que en Navidad ,por lo del espíritu navideño,quiero ser bueno con todo el mundo.

Diego,mírate tú en el famoso espejo.Tranquilamente

¿Qué ves?

(Señala la respuesta correcta):

A)Un troll
b)Un papanata
c)Un desertor de la tiza
d)Un ignorante en temas educativos
c)Un aburrido que le gusta provocar
d)Un experto en educación
e)Un sabio en temas educativos
f)Un pedagogo ,orientador o asesor "sin puta idea de ná"
g)Un defensor del profesorado
h)Un profesor con mucha experiencia,a diferencia de los de este foro.

Aclaración sobre autoevaluación:
Puedes señalar más de una respuesta,para poder aprobar.
Aunque no respondas sacarás mínimo de 1 punto,pues el 0 ya no existe y por muy tonto o ignorante que sea el alumno se le dará un 1.
Ya nos dirás la puntuación obtenida en otra lúcida intervención tuya.

Diego:
(Por si necesitas apoyo,refuerzo o ayuda individualizada).

RM te ha puesto dos respuestas para que piques , son falsas.No se te ocurra señalar:

d)Un experto en educación
e)Un sabio en temas educativos

Las otras puedes señalarlas todas y sacarás mucha nota pues son correctas.

¿Habéis leido lo del margen derecho?

"HABLAN LOS PROFESORES
«Ser profesor es una de las profesiones con más prestigio y sueldo del país». Jussi Otsomaa, subdirector de la escuela."

¡Madre mía! ¡Lo que faltaba! La de veces que he tenido que escuchar que allí enseñaban por cuatro duros, por amor al arte, por amor a los niños y a la enseñanza.

¿Será cierto algo de lo que nos dijeron de Finladia?

No quiero ser pesado, pero os recuerdo otros bulos desmentidos por el mismísimo Juha Ojanen,
Encargado de información del Ministerio de Educación, escrito para Virtual Finland

http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=25819&intSubArtID=16214#comp

O sea, que en Finlandia no es obligatoria la asistencia a la escuela, que para acceder a Bachiller o a la Formación Profesional los alumnos son seleccionados por expediente o por pruebas de admisión (un sistema claramente competitivo que exige al alumnado el máximo esfuerzo para poder seguir estudiando), que hay un profesor de apoyo por cada siete profesores de aula, que todos los estudios son gratuitos (hasta la misma Universidad, siempre que apruebes), que si no puedes mantenerte te dan una beca, que Magisterio es un simple ciclo superior de Formación Profesional (municipal o privado) con un plan de estudios que no dura más de 4 años, eso sí, con alumnos seleccionados (como en el resto de los ciclos, no solo porque vayan a ser maestros) que estudian lengua materna, el segundo idioma nacional, un idioma extranjero, matemáticas, física y química, ejercicios físicos e higiene, estudios sociales, empresa y práctica laboral, y arte y cultura, no solo la demagogia barata que venden los negoziantes, y encima...
¡¡¡GANAN UN PASTÓN LOS PROFESORES!!!

¡Que caña!. ¡MENOS MAL QUE LOS FINLANDESES NOS HAN SACADO DEL ENGAÑO CON SU HONESTIDAD!
¿Por qué nos contarán siempre una sola parte de la película?


"Me asombra el respeto reverencial que le tienen a los profesores. «Sí, nos sentimos respetados y valorados por la sociedad. Ser maestro es una profesión de prestigio a la que solo aspiran los mejores. Y no basta con ser muy bueno en tu materia. Debes destacar también a la hora de saber transmitir tus conocimientos. Pero el respeto de los alumnos te lo ganas día a día. En 20 segundos lo puedes perder», explica Mati Karkkainen, docente de ciencias, en la sala de profesores, muy acogedora: un piano, una bandeja con bombones, cafeteras humeantes. Los maestros tienen un buen sueldo en comparación con los españoles, aunque algunos se quejan. Rocío no, desde luego. Esta madrileña imparte clases de español. «Cobro 1.800 euros por 15 horas semanales. El sistema no incentiva que trabajes más. Prefieren repartir el trabajo para que no haya paro. ¿Cómo? Aumentando mucho los impuestos a los que ganan más. A mí sólo me retienen el 10 por ciento. Pero a un médico que gane 5.000 euros le retienen la mitad. Además, tienes derecho a paro toda la vida. Tendría que pensármelo mucho para volver a España»."

¿Ganan un pastón los profesores en Finlandia? 1800€ lo gana cualquier profesor en España con una carestía de las cosas mucho más baja. Aquí se trabaja 17-19 horas semanales.

Importantísimo: "Y no basta con ser muy bueno en tu materia. Debes destacar también a la hora de saber transmitir tus conocimientos."


Sergio:
Un profesor debe conocer su materia y además saberla transmitir.
Estoy de acuerdo.

Pero yo he subrayado algunas otras frases,dado que tú no conoces la realidad de los institutos:

-"No hay apenas delincuencia. Nuestros hijos pueden pasear de noche con tranquilidad"

Aquí tenemos delincuentes hasta dentro de las clases.
Del acoso habrás oído hablar en prensa.

-"Ni una colilla ni una hoja ni una pintada.
En el interior, la limpieza resalta aún más. No hay garabatos en los pupitres ni en los aseos. Todo parece recién estrenado".

En mi IES hay pintadas y rayan las mesas, los corchos, las paredes, las puertas.Los patios y las clases están sucios de papeles y bolsas,a montones.
De los aseos mejor ni te cuento.

-"Saarnilaakson es una escuela pública, como el 97 por ciento de los centros finlandeses".
Aquí tanto el PP,como el Psoe no paran de darle pasta a montones, a la privada concertada.


-"En la escuela de Saarnilaakson hay 400 alumnos y 40 profesores, médico, asistente social, psicólogo y hasta dentista".

En mi IES nada de eso.Sólo una orientadora para labores burocráticas y teóricas.

-"Y la ratio es de menos de veinte estudiantes por aula (en Finlandia, por ley, no puede haber más de 24)".

Aquí la LOE(del Psoe progresista)autoriza hasta 33 en las clases de ESO.

-"cuando vemos que alguno tiene problemas, le asignamos enseguida un profesor de apoyo".

En mi IES con más de 400 alumnos no hay ningún profesor de apoyo.

-Finlandia invierte el 7% del PIB.España el 4,9%

Como ves la culpa de todo lo que pasa aquí la tenemos los profesores.Somos unos ineptos ,frente a la actitud tan finlandesa de nuestro estado.

¡1800 euros por quince horas!. Mañana lo firmo.
Un profesor aquí, trabaja 17-19 horas de atención directa a los alumnos, muchas más entre corregir, preparar clases, atender padres, y hacer cienes de papeles inútiles.

A mis alumnos les suelo aconsejar que no mientan, que si les pillan perderan la confianza de su entorno y serán repudiados. Creo que me equivoco.

A partir de ahora les diré que si mienten mucho, y son capaces de mantener esa mentira sin que la vergüenza los abochorne, llegarán a tener un gran despacho.

Y por cierto, ya que lo has mencionado:
"¿Cómo? Aumentando mucho los impuestos a los que ganan más. A mí sólo me retienen el 10 por ciento. Pero a un médico que gane 5.000 euros le retienen la mitad."

El PZOE ha quitado el impuesto de sucesiones y el de patrimonio, y ha rebajado los impuestos en los tramos mas altos de renta.

Tengo prisa, ya seguimos.

Perdón, las prisas me han traicionado.

http://www.elpais.com/articulo/economia/Zapatero/promete/eliminar/impuesto/patrimonio/elpepueco/20071204elpepueco_2/Tes
Vergonzoso

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Guias/Derecho/Futuro/Futuro007.htm
El cambio lo realizó el PP. El PZOE cambió la LOCE rapidamente, pero eso no le interesó.

Tras arrollar a la competencia de su banda, está claro que quiere quedarse con la otra banda.

No se lo mosqueado que estaré el día 9 de marzo

Escribir un comentario

(Si anteriormente no ha dejado un comentario, necesitará ser aprobado por el autor, hasta entonces su comentario no aparecerá. Gracias.)