« Enero 2007 | Página principal | Marzo 2007 »

Febrero 24, 2007

Reseña sobre el Panfleto

Esta reseña ha aparecido publicada recientemente en el Boletín de ENCIGA (Asociación dos Ensinantes de Ciencias de Galicia). Aunque está escrita en gallego, creo que se puede entender perfectamente. Espero vuestros comentarios.


LIBROS
Panfleto Antipedagógico, de Ricardo Moreno Castillo. Editorial Leqtor.
José Manuel Facal Díaz.

As veces un ve casi os seus pensamentos escritos por outra man.
Josep P. All, Autobiografía

Poucas veces tivemos un libro tan abertamente claro á vez que polémico. Cada un dos capítulos, con excepción dun par tamén moi interesantes ao final, arrostra sen piedade os tópicos habituais das nosas leis educativas e os resultados das mesmas. Nunha palabra, o profesor Moreno está farto da sangrante palabrería institucional e nese sentido apóiolle: vin como os fillos das persoas con menores recursos teñen peor ensino da debida en nome dunha inxusta e reaccionaria comprehensividad. Pero vaiamos por partes.

No primeiro capítulo ataca, ao meu xuízo indiscriminadamente pero con certa lóxica, a falacia da suposta contradición memoria destrezas ou contido formación, argumentando sabiamente que é imposible conseguir destrezas sen a máis mínima memoria, pero ao tempo tampouco insiste suficientemente nos despropósitos da antiga sobrecarga dos programas educativos.
Repasa tamén a idea da motivación, actual deus entre deuses educativos, e colócaa no seu xusto lugar: unha cousa é tratar de facer un ensino apaixonante e outra moi diferente sentar as bases de que calquera alumno ou pai ou profesor poida apelar a que o alumnado non está motivado como xustificación da ausencia de esforzo. A motivación vén, moitas veces, do propio esforzo persoal.
O seu seguinte cabalo de batalla, excelente, é o suposto ensino para a igualdade. Ten razón en que o subir o nivel de esixencia nas aulas non só non atenta contra a igualdade senón que a favorece, tendo en conta que aqueles alumnos provenientes de familias podentes van ter apoio estuden ou non, mentres que as non podentes só poden ir adiante se do colexio os alumnos saen ben preparados, ou o que é o mesmo, se teñen igualdade de oportunidades. Noutras palabras, o peor sistema imaginable sería deixar aos señoritos ao mesmo nivel educativo que os pobres, porque se estes teñen un baixo nivel de instrución constituirán sen dúbida man de obra barata e pouco reivindicativa dos seus dereitos. Xusto o sistema que agora temos.
Un tema especialmente controvertido é o da obligatoriedad do ensino. Razoa que non é obligatorio en absoluto o estudar, e tampouco o é no fondo o respectar aos compañeiros que desexan facelo, nin aos profesores que ensinan. A dicotomía Liberdade de Estudar fronte a Educación Obrigatoria fainos tomar decisións importantes: se se ha de estudar, hai que sacrificar a liberdade e obrigar a facelo, e se se deixa ao libre albedrío, deixaremos de ser iguais no sentido de que todos podemos estudar pero cada persoa tomará a súa propia decisión. O manter a obligatoriedad do estudo pero ao tempo a liberdade de decidir se se estuda é un sinsentido estúpido.
En diferente apartado sitúase o fracaso escolar. Non deixa de ser certo que o Sistema Sanitario só pode curar a aqueles que seguen as instrucións do médico. Ninguén falaría de “fracaso sanitario” se os pacientes desprezan o tratamento proposto polo médico e por elo non se curan. O mesmo non sucede co Sistema Educativo: algúns alumnos non seguen certas instrucións, non aprenden nada porque non queren e diso séguese o “fracaso do sistema educativo”. Realmente delirante. Pode argumentarse que non tratamos con persoas responsables senón con alumnos, pero ese argumento perde o seu valor por dúas razóns. A primeira porque ata os nenos poden entender que deben seguir certas instrucións e estudar en lugar de perder o tempo e isto é moi importante e independiente da súa intelixencia. A segunda, algo máis sutil, porque o feito de que alguén non estude, tendo en conta de que se está nunha clase con outros alumnos, implica en xeral a perda do dereito ao estudo daqueles que si queren facelo, e ese dereito debe ter protección absoluta. O auténtico fracaso é sen dúbida esta perda.
Mención aparte merece a Formación do Profesorado. É posible que o autor esaxere un pouco, pero en algo creo que todos estaremos de acordo: é máis formativo para o profesorado escribir un libro que un cursillo de 100 horas de galego, didáctica ou laboratorio, sempre sobre o suposto de que en todas esas horas esteamos espertos e atentos e case independientemente de cómo sexa o libro. En outro orden de cousas, o feito de que aínda non se considere como formación o aprobar asignaturas universitarias por separado e si o sexan os congresos de ENCIGA parecería risible de non ser patético. E iso non vai en contra dos útiles e para min moi estimados congresos, senón que simplemente a valoración é desproporcionada. Por outra banda, actualmente dan 5 puntos no concurso de traslados por ser doutor na titulación alegada para o ingreso no corpo, e 3 por ser doutor noutras licenciaturas, cando debería ser ao revés se queremos que o profesorado siga estudando. Pero ambas valoracións palidecen cando se comparan cos 4 puntos obtidos en 400 horas de cursillos, gran parte delas eufemísticamente chamadas “horas non presenciais”. O que realmente resúltame incomprensible é que os profesores admitamos tamaña inxustiza e desprecemos o traballo dos nosos propios compañeiros que se esforzan en facer unha tese doctoral ou en escribir libros… para ter menos puntuación que outros que facemos cursillos ou son xefes de seminario. Quizais sexa un bo momento para preocuparse algo menos polas inxustizas dos inmigrantes e máis por aquilo no que si podemos intervir de verdade. Contade comigo.
Todo o libro está salpicado dos clásicos tópicos. Mención aparte merece o Capítulo 10, “Expertos, orientadores, asesores e pedagogos”. Non o perdan. Unha perla nada máis: entre as diversas razóns dos fallos da LOGSE aparece que “os profesores non se adaptaron á Lei”. Isto é algo parecido a unhas declaracións de Fenómenos Para Anormales, e desde un punto de vista científico carece de sentido porque, ¿como se demostra? Explícome. Imaxinen que digo que a Reforma fracasa porque os profesores non dan os contidos legais. Obviamente é un dato comprobable. Pero se dixese que fracasou porque non lles gustaban aos profesores os contidos (aínda que por suposto os impartiron) a cuestión deixa de ser comprobable, porque ninguén pode probar se me gustan ou non. O eufemismo da “non adaptación” recorda a certos chamáns: se rezas o suficiente, salvaraste; se non morrerás. Tampouco ten posibilidade de ser rebatida.
Os últimos capítulos do libro tratan sobre a necesidade da Filosofía e o innecesario da Relixión na escola, tamén moi interesantes.
Quizais se botan de menos máis solucións das propostas. ¿Por que non seguir educando fora do centro, poñamos por caso nun taller mecánico pero estando o alumno controlado polo profesorado? O razoable non sería poñer a persoas de 14 anos na rúa a mercé do mercado, pero vixiado o proceso educativo polo centro, nada malo parece haber en que un alumno que despreza estudar ollo, non que non poida lábrese unha profesión, a condición de que puidese volver estudar cando quixese. Outra idea posible sería o que na Declaración de Facenda houbese un apartado de devolución para aqueles alumnos que aproben todo: se queremos en serio que os pais participen sería o mellor remedio.
En esencia, un libro moi recomendable e do que polo menos eu espero unha continuación. É hora de espertar do doce soño logsístico para entrar no cru ambiente logístico da dura realidade

Febrero 17, 2007

Carta al director en El País

El sábado 17 de febrero de 2007 apareció publicada en el diario El País la siguiente carta, firmada por Javier Castro Dono. La reproduzco para que la podamos discutir.

Móviles en las aulas
Javier Castro Dono - Vigo - 17/02/2007

La prohibición en la Comunidad Autónoma de Madrid de que los alumnos lleven móviles en las aulas ha sido ampliamente comentada en los medios. Una opinión sostenida por muchos es la siguiente: "Yo no soy partidario de las prohibiciones; lo que hay que hacer es educar en el sentido de la responsabilidad". Con el mayor respeto, creo que se equivocan. Las prohibiciones desde pequeños contribuyen a educar a los niños en el sentido del límite y de la disciplina y a que aprendan que hay cosas que se pueden hacer y otras que no; lo que equivale a ir formando su conciencia moral, ya que sin conciencia moral no se puede educar en la responsabilidad. Sin prohibiciones no hay base para los castigos, y sin castigos es muy difícil exigir responsabilidades. Piénsese si no, en el sentido que tiene el Código Penal. Por otro lado, la permisividad hace a los menores esclavos del capricho; y no parece que ello pueda favorecer demasiado la formación de personas responsables. Hace unos años se puso de moda el sistema pedagógico de Summerhill, fundamentado en una visión angelista del ser humano y caracterizado por la ausencia de prohibiciones y la permisividad educativa. Fracasó estrepitosamente. De sus influencias en la LOGSE estamos sufriendo los resultados


Febrero 09, 2007

Mejoras en el blog

A petición de los lectores del blog hemos añadido la sección "Últimos Comentarios" que permite seguir mejor la actividad de esta página. Ahora podéis seguir los comentarios y conversaciones en mensajes o posts publicados con anterioridad sin tener que consultar uno por uno.

Febrero 04, 2007

Artículo de Elvira Lindo

Os propongo para comentar este artículo de Elvira Lindo, que aparece publicado el el suplemento Domingo del diario El País del 4 de febrero de 2007. Aunque el tema del artículo no es principalmente el de la educación, me parece de interés lo que se cuenta de las escuelas americanas para niños de barrios deprimidos.

Los tres caballeros
Elvira Lindo 04/02/2007

LO PEOR que te puede pasar en esta vida es tener cara de saber escuchar. Es una cara que el prójimo detecta de inmediato. Vas de un lado a otro conociendo a gente que dice haber estado deseando conocerte, ¿para escucharte? Qué dices, para colocarte el rollo. Leí sobre unas escuelas cooperativas en Estados Unidos que están levantando polémica. Se trata de colegios destinados a niños pobres. La teoría de estos maestros valientes es que los niños de barrios deprimidos necesitan una educación no igual a la de los niños de clase media, sino doblemente exigente para ponerse al mismo nivel. Los niños de familias pobres tienen a los tres años diez veces menos vocabulario que un niño de clase media. El lema de estas escuelas es: "Trabaja duro y sé educado". Dentro de ese concepto de ser educado está el de saber escuchar. Los niños llegan a la escuela con una preciosa materia prima sin pulir. No saben, por ejemplo, que cuando alguien te está hablando hay que mirarle a los ojos y mover de vez en cuando la cabeza en señal de reconocimiento. Parece una chorrada, pero no lo es. La paradoja es que muchos de nuestros niños, que no son de clase baja ni nunca les ha faltado de nada, no tienen integrado el arte de la conversación, y es frecuente, cuando vas a casa de algún amigo con niños chicos, que tú digas "hola", y el niño, a requerimiento desesperado del padre, haga un mohín de disgusto mirando a la pantalla del ordenador.

El caso es que los maestros de estas escuelas, sometiendo a estos niños a un plan de trabajo duro, que algunos pedagogos califican de excesivo, han conseguido elevar la media académica hasta ponerla al nivel de cualquier colegio de niños-bien. Para ello, los maestros exigen la complicidad de los padres, que se comprometen a estar al tanto de que el niño cumple con sus deberes. Hay cosas peculiares, como que los niños tienen derecho a llamar al móvil al maestro a cualquier hora del día para preguntarle alguna duda. El maestro es casi como un misionero, su vida está entregada a esta fe llamada educación. Desde luego, es el colegio el que manda, el Señor Profesor o la Señora Profesora. De ahí mis dudas a que en Andalucía funcione eso del "padre mediador" en los conflictos. Suena guay, pero no sé cómo se lo habrán tomado algunos sufridos maestros. Pero todo esto venía a cuento de la conversación. Los maestros en esas extrañas escuelas enseñan a los niños a mirar a los ojos y a atender porque la teoría es "no llegarás a nada si no eres amable y considerado". A eso se le puede dar la vuelta. El mundo de las letras, por ejemplo, está plagado de niños consentidos que creen que charlan, pero que en realidad monologan. Decía Flaubert que lo más difícil de escribir en una novela es un buen diálogo. No es extraño: el ego literario conduce al monólogo. ¿Creen ustedes que las mesas redondas son diálogos entrecruzados? Para nada. Fíjense bien, son monólogos. Un escritor habla y el otro o la otra callan, pero no porque estén escuchando, sino porque están viendo la posibilidad de encajar un chiste a costa del contrario o una anecdotilla. Una de las razones por las que casi nunca me siento escritora (menos cuando escribo) es porque escucho. Me encuentro con un escritor/a por la calle o, aún peor, en un simposium, y le digo: "Qué tal". Me contesta. Le pregunto: "¿Qué haces ahora?". Me contesta. Le pregunto: "Cómo te fue con tu última novela". Entonces se extiende en contar su versión de los hechos, que es la misma que la de los políticos en el día electoral: ha roto techo. Y yo, con mi cara de escuchar, con mi cara simplona, muevo la cabeza arriba y abajo, siguiendo las normas del buen conversador, y espero, espero a que en algún momento se me pregunte a mí, en justa correspondencia, por mi vida, por mi ilusión. No siempre sucede, pero cuando sucede que alguien te pregunta de vuelta: "Y tú qué tal", enseguida notas que tu interlocutor ya está en otro sitio, con la mirada perdida, que no te está haciendo ni puto caso. Sueles pensar que la culpa es tuya, que no tienes interés ni poder de influencia. Pero hay veces que en el contexto agotador de la vanidad, uno encuentra tesoros escondidos. El tesoro lo encontré en Cartagena de Indias y lo llevaban a cuestas tres piratas leoneses: Luis Mateo Díez, Jose María Merino y Juan Pedro Aparicio. Tres caballeros, tres tenores, tres mosqueteros, que veías de pronto en bañador (grandes calzones), de pronto en torno a una mesa, de pronto regateándole el precio de un collar al rey de la ganga, Pedro el Baratero, que les decía al oído mostrándoles un collar: "Para la vecina, para la secretaria, se lo dejo baratico" (y es que, según la estricta moral de Pedro el Baratero, lo barato es para la amante, lo caro para la legítima). Los tres escritores, amigos casi desde niños, amigos de literatura, de borracheras juveniles, cuentan anécdotas cruzadas a cualquier recién llegado sin excluirlo, sin hacer esa costumbre tan fea que practican las capillitas, que es eso de cerrarse en banda y excluir al extraño. Así, como amigos, se sentaron en un teatro abarrotado de Cartagena. Y en vez de soltar el rollo tramposo de los lugares comunes de la literatosis, contaron cuentos, cuentos cortos que el público interrumpía con aplausos. Juro, porque lo vi, que fue admirable, que se oyeron bravos y salieron como toreros por la puerta grande. Luego en la cena charlaban, capaces de dialogar como si no fueran escritores, como si fueran personas normales, de esas que enseñan de pronto la foto de una nieta que llevan en la cartera. Era algo tan extraordinario que por eso lo cuento.